Prohlédněte si naše reference

  • Antigraffiti
  • Čištění zateplených fasád
  • Tryskání a pískování
  • Čištění povrchů
  • Nátěry
Ukázka odstranění graffi z fasády z brizolitu. Po odborném čištění je jakýkoliv povrch vždy bez stínů a zbytků barev! Velmi často jsme povoláni na žádost majitele nebo jiného dodavatele po neúspěšném pokusu čištění a přečišťujeme rozmazané vpité graffiti a zbytky pigmentů. Kompletní dodávka opravy, nátěry a protisprejerská ochrana s pojištěním ARS přední strany fasády domu. Postup je velmi jednoduchý: zašlete poptávku, náš technik objekt zaměří, zhodnotí stav a navrhne nutný postup, vypracuje cenovou nabídku s uvedením záruk. Na hořický pískovec této fasády jsme aplikovali antigraffiti nátěr v roce 1999! Jednou za dva roky je kámen opláchnutý tlakovou vodou a pískovec stále vypadá jako nový. Antigraffiti nátěr je bezvadně funkční a graffiti jdou stále bez problémů odstraňovat, a že jich tam už za tu dobu bylo :-) Odstranění výhružných nápisů a hákových křížů z omítek, schránek, dveří a vypínačů v bytovém domě. Ukázka odstranění graffiti, nové nátěry a aplikaci antigraffiti nátěrů kabin a dveří výtahů. Ukázka odstranění graffiti z vymívaného betonu panelů bytového domu. Ročně takto odstraníme tisíce m2 z dopravních prostředků (vlaky, autobusy, tramvaje, metro, trolejbusy, lanovky) Odstranění graffiti z památníku na Vítkově. Oprava a nový barevný nátěr fasády domu v Revoluční ulici. Zde jsem provedli zednické opravy, nový fasádní nátěr a také jsem dům ochránili antigraffiti nátěrem. Obkladové desky není nutné přetírat, vždy jdou graffiti bez stínů a mazanic odstranit! Pro film GYMPL a VEJŠKA režiséra Tomáše Vorla jsme zajišťovali odstraňování graffiti namalovaných v rámci natáčení. Čištění žulového a vápencového obkladu, mytí fasády a následná aplikace antigraffiti nátěrů na objekty České národní banky - Na Příkopě a Senovážném nám. (palác Plodinové burzy). Aplikace permanentního antigraffiti nátěru s následným servisem na uměleckou kresbu francouzského lycea v Praze. Odstranění graffiti, vyčištění keramického obkladu a aplikace antigraffiti nátěru. Majitel zaplatil 15.000,- Kč a následující 3 roky mu budeme odstraňovat graffiti zdarma. Po aplikaci permanentních antigraffiti nátěrů nabízíme odstraňování graffiti 1-3 roky ZDARMA! Odstranění graffiti a čištění soch Olbrama Zoubka před Českou televizí. Ukázka hloubkového odstranění graffiti z mramoru bez zbytků barev a stínů. Naše úspěšnost je více jak 99%, pokud se nikdo před námi už o "odborné čištění nepokoušel" :-) Čištění pískovcového soklu od graffiti a aplikace antigraffiti nátěru obložení fasády Kulturního domu v Chomutově. Odstranění graffiti, chemické hloubkové čištění, opravy prasklin desek a aplikace sjednocujícího ochranného a antigraffiti nátěru na mramorové desky obložení fasády. Pro několik společností pravidelně odstraňujeme graffiti z lokomotiv a vagonů a při generálních opravách aplikujeme na nové povrchy ochranné antigraffiti nátěry. Rychle, bez poškození laku, se zárukou! Opravili jsme betonovou opěrnou zeď u stanice metra a autobusové zastávky a připravili podklad pro kresby dětí ze základní školy v rámci projektu MČ Prahy 5. Aby jejich malby nikdo neponičil, celý povrch jsme následně ochránili antigraffiti nátěrem! Kompletní oprava omítek, fasádní a antigraffiti nátěr domu v historickém centru Prahy, ul. Ostrovní. Na Smíchovském nádraží jsem odstranili graffiti jak z venkovního travertinového a žulového obložení budovy, tak uvnitř vestibulu z mramorových desek obkladu příjezdové haly ČD. Odtranění graffiti z historické fasády domu na Smetanově nábřeží a aplikace antigraffiti nátěru. Na základě výběrového řízení zajišťujeme antigraffiti servis na všech objektech ministerstva. Odstranění graffiti z travertinu a fasády a aplikace antigraffiti nátěru. Každý rok je zeď u Vltavy tohoto romantického místa u Karlova mostu na Kampě několikrát graffiti poničená. Odstranění graffiti, opravy poškozených částí fasády a prasklin, nové nátěry a aplikace permanentního antigraffiti nátěru se zárukou 5 let, ARS pojištění - 2 roky odstanění graffiti zdarma z antigraffiti nátěru. Odstranění graffiti z omítky a ze zdobených historických vrat domu v památkové zóně. Odstranění vícevrstvých tematických nátěrů na dřevěném plotě a vyčištění šedivého povlaku v areálu mezinárodní školy v Nebušicích. Vyčištění, odstranění grafitů, spárování a antigraffiti nátěr. Odstranění grafity, vyčištění obkladu fasády z travertinu a aplikace antigraffiti nátěru. Aplikace antigraffiti nátěrů na fasády prodejen a odstraňování graffiti z antigraffiti nátěrů pro Lidl CZ. Malé obce a města, která nemají trvale zaveden antigraffiti program si u nás jednou nebo dvakrát ročně objednají kompletní monitoring jejich majetku a mobiliáře a následné vyčištění graffiti. Odstranění graffiti (včetně částí po neodborném čištění), vyčištění žulových obkladů a aplikace antigraffiti nátěru. Následně jsme zaškolili pracovníky údržby divadla a dodávali jim čisticí prostředky. Odstranění grafitů z travertinu, kamenných pásků a betonu fasády objektu a aplikace antigraffiti nátěru. Antigraffiti program v Metru. Kompletní vyčištění obkladů a stavebních částí povrchů jednotlivých stanic (nadzemní i podzemní), aplikace antigraffiti nátěru. Denní servis odstraňování graffiti. Rekord je odstranění 2.736 m2 graffiti za 1 měsíc! Ukázky čištění uměleckých děl, soch, plastik atd. Ukázka odstranění velkoplošného graffiti z povrchu skladové haly. Na této zbraslavské památce jsme provedli opravy omítek, nový barevný nátěr a aplikaci antigraffiti nátěru. Fotografie jsou i z odstranění grafity z antigrafiti nátěru v rámci ročního servisu pro MČ Praha Zbraslav zdarma. Ukázka čištění městského mobiliáře - herní prvky, lavičky, koše, pergoly apod. - dřevéné a kovové povrchy. Provádíme odstraňování grafitů z kašny, pítka a výdechů kolektorů. Na plochy je aplikován anti graffiti nátěr. Odstranění graffiti z opukových hradeb města Chrudim.
Vyčisti jsem fasádu od organických nečistot a následně zde byl proveden ochraný nátěr proti novotvorbě řas, plísní, mechů. Také jsem na táto budově odstranili graffiti z obložení štítu. Ani takto výrazně řasou napadenou fasádu panelového domu není pro nás problém vyčistit bez nutnosti aplikace nového fasádního nátěru. Používáme jen ty nejlepší postupy a výrobky od vybraných firem z celého světa, které testujeme a v případě potřeby kombinujeme. To je důvod, proč jsme schopni svým zákazníkům ušetřit hodně peněz a jsme již 21 let o krok napřed před konkurencí. Fasádu jsme ošetřili ochraným nátěrem proti novotvorbě se zárukou 8 let. Kvůli špatnému přístupu kolem domu nebylo možné použít plošinu a dům byl tak čištěn horolezeckou technikou. Čištění fasády dvanáctipatrového domu v Liberci včetně ochraného nátěru proti novotvorbě organických nečistot. Zde jsme využili jak vysokozdvižnou plošinu, tak horolezeckou techniku . Výčištění celého panelového domu v Hlinsku. Po vyčištění byl na objekt aplikován ochraný nátěr, který zamezí novotvorbě organických nečistot. Záruka 8 let. Čištění zateplené fasády v Kladně a následný ochraný nástřik proti novotvorbě organických nečistot. Vyčištění napadené zateplené fasády řasou základní školy. Čištění fasády od organických nečistot a aplikace ochraného nátěru v Otíně u Jindřichova Hradce. Práce probíhali za pomoci vysokozdvižné plošiny. Odstranění organických nečistot a ochranný nástřik štítu rodinného domu se zárukou 10 let ve Velkých Popovicích . Čištění fasády od organických nečistot v Praze. Práce jsem prováděli za pomoci vysokozdvižné plošiny. Po vyčištění byla fasáda ošetřena ochraným nástřikem s poskytnutou zárukou 10 let. Odstanění a vyčištění silně napadené fasády řasou a aplikace ochranného nátěru. Provedli jsme umytí štítové stěny domu, odstranění graffiti a aplikaci permanentního antigraffiti nátěru. Na budově mateřské školky jsme vyčistili a ochránili severní stranu fasády silně napadenou řasou. Umytí a odstranění zatím nepříliš rozšířených řas z fasády objektu panelového domu. Vyčištění silně zasažené zateplené fasády RD v Kunraticích. Původně majitel počítal s novým fasádním nátěrem, ale čištění bylo dostatečně účinné :-) Na fasádě jsme provedli komplení umytí a odmaštění, odstranění řas a nový fasádní nátěr. Odstranění řasy a aplikace ochranného nátěru na zateplení domu v Olomouci. Ani takto řasou napadenou fasádu domu není pro nás problém vyčistit bez nutnosti aplikace nového fasádního nátěru. Používáme jen nejlepší postupy a prostředky od firem z celého světa, které před zařazením do našeho portfolia důkladně testujeme a v případě potřeby kombinujeme. To je důvod, proč jsme schopni svým zákazníkům ušetřit hodně peněz a jsme již 21 let o krok napřed před konkurencí. Fasádu jsme ošetřili ochraným nátěrem proti novotvorbě se zárukou 8 let.
Sanace betonových nosných sloupů a stropů objektu. Odstraněny nesoudržné části konstrukcí oklepáním  a otryskání systémem Torbo. Následně se ošetřili obnažené ocelové výztuhy antikorozní ochranou a místa nutná pro opravu byla opatřena adhezním spojovacím můstkem. Na takto ošetřená místa se poté nanášela speciální betonová hmota BASF. Finální vrstvou bylo uzavření konstrukcí vrchním nátěrem barevným na sloupy a průvlaky a transparentním na stropy - BASF. Otryskání ocelové konstrukce a aplikace třívrstvého antikorozního systému. Naše společnost vyhrála výběrové řízení Úřadu vlády na komplexní renovaci historického oplocení areálu. Z kovových částí byly zcela odstraněny staré nátěry a rez a následně jsme provedli aplikaci nového nátěrového systému se zárukou 10 let. Vzhledem ke specifickému režimu objektu bylo zadavetelem vyžadováno dodržování velmi přísných podmínek a postupů. Naše společnost provedla čištění Karlova mostu v Praze při jeho opravě. Sjednocení barevného rozdílu mezi novými a starými bloky tryskáním systémem Torbo a čištěním parou. Postup čištění nejprve prošel důkladnými testy na vyřazených kamenech v depozitáři a následně byl zvolen přesný technologický postup a metody čištění. Pro tryskání bylo jako nejvhodnější abrazivo zvolen mletý živec. Další vyčištěný vinný sklep na naší oblíbené Jižní Moravě. Tentokrát Vinařství Volařík v Mikulově. Čištění a zdrsnění povrchů před aplikací speciálních stěrek záchytných van zásobníků nebezpečných látek. Kompletní vyčištění a následná ochrana zpevňovacím nátěrem cihel rekonstruovaného baru. Provedli jsme vyčištění povrchu záchytných van a opravy betonového povrchu. Tryskání cihel kleneb a zdí a následný zpevňovácí nátěr. Odstranění tryskáním starého nátěru ze soklu budovy a dočištění parou. Otryskání zábradlí a zdi z betonu. Odstranění nátěru z povrchu železného okrasného plotu v Říčanech u Prahy. Odstranění starého nátěru z betonového stropu haly objektu. Odstranění nátěrů z omítek věží kostela sv. Vavřince v Praze na Petříně. Odstranění zbytků omítek, vyčištění cihel sklepení domu V Kolkovně 6, Praha 1 - Staré Město. Nyní je v prostorách sklepení restaurace Monarch. Odstranění starých nátěrů a koroze ze 186 vozíků. Na vozíky se skládají palety s cihlama, které projíždějí pecí (sušárnou). Téměř roční namáhavá práce, kdy jsme za provozu provedli otryskání 5ti vozíků týdně, které byly následně opatřeny speciálním nátěrem. Tryskání dřevěného stropu od starého laku v interiéru domu v Černošicích. Čištění cihel třech sklepů bývalé sektárny společnosti Víno Mikulov v Mikulově. Celkem bylo vyčištěno přes 1700 m2. Vyčištění povrchu schodiště. Odstranění nátěrů a nesoudružných částí omítek tryskáním systémem Torbo. Jako abrazivo byl použit mletý živec. Celá zakázka byla pod vysokou kontrolou pracovníků památkové ochrany a přesný technologický postup byl dlouho připravován a testován. Tryskání rozmontované ocelové haly od starých nesoudržných nátěrů a rzi. Kompletní odstranění nánosů barvy a rzi otryskáním a následné provedení nátěrů (2x epoxidový základový a 1x polyuretanový krycí nátěr) lodi technického zázemí GolfYacht Prague, Rohanský ostrov Otryskání starého laku z dřevěného kazetového stropu v iteriéru roninného domu nedaleko od Brna. Tryskání starých maleb a nesoudržného stavebního materiálu ze stěn a stropních kleneb režného zdiva a pískovce. Tryskání bylo provedeno bezprašným systémem Torbo. Tryskání tunelu Kaiser-Wilhelm, Cochem v Německu pro Subterra, a.s.. Naše společnost provedla kompletní vyčištění povrchu 4,2 km (70.000 m2) dlouhého historického tunelu z roku 1877. Práce jsme prováděli stroji Torbo z pracovních plošin v nepřetržitém 24 hodinovém provozu. Jako abrazivo byla použita asilikozní struzka. Splnili jsme veškerá přísná německá nařízení a předpisy pro práci v tunelech v Německu a prošli všemi kontrolami nejenom bezpečnosti práce :-). Sanace původních betonových konstrukcí základů a stěn parkopiště, na kterých byl vystavěn nový kancelářský objekt CITY ELEMENT. Práce jsme provedli pro společnost PP53. Otryskání žula, beton, opuka sklepních prostor systémem Torbo. Čištění nádherné fasády objektu Nad Štolou 6, Praha tryskácím systémem Torbo. Kompletně jsme zrepasovali lávku pro pěší v Radoníně. Celá železná konstrukce byla otryskána a následně natřena třívrstvým nátěrovým systémem. Provedení nové antikorozní úpravy ocelové konstrukce skladové haly společnosti Hanka Mochov, a.s.. Odstranění starých nátěrů a koroze - nejvíce poškozené části rozebrané a odvezené ke kompletnímu otryskání povrchu. U ostatních částí bylo provedeno broušení a následně aplikován 3 vrstvý nátěrový systém. Při rekonstrukci automyčky jsme provedli otryskání ocelových nosníků a stropu. Následně jsme aplikovali třívrsví antikorozní nátěrový systém. Přemlivili nás a tak jsme pomohli při antikorozní úpravě Slávky. Renovace fasád - odstranění nepůvodní vrstvy strukturální adjustace chemicky s oplachech tlakovou parou, následné otryskání fasády jemným abrazivem a celoplošné dočištění parou. Před celkovou realizací provedení vzorků různých způsobů, technologií a postupů čištění pro památkový dozor. Fasády objektu do ulice Valentinská, Kaprova a vnitroblok. Antikorozní oprava (otryskání a nátěr) poškozených částí sila v areálu nemocnice. Vyčištění žulového schodiště. Otryskání povrchů součástí turbín před aplikací nátěrového systému. V rámci rekonstrukce objektu skleníku jsme provedli odstranění starých nátěrů z ocelových rámů. V rámci rekonstrukce baru jsme provedli komletní vyčištění cihel a kamenů a aplikaci ochranného nátěru. Opískování rzi a starých nátěrů ocelových částí venkovních schodišť panelového domu. Čištění fasády domu Bořivojiva 4 systémem Torbo. Naše společnost provádí čištění celého mostu systémem TORBO a tlakovou parou. Na pískovcové části bylo jako abrazivo zvolen mletý živec a následné dočištění párou, části mostu z červených pálených cihel otryskání mletým živcem nebo pískem a pára, žulové části jsou otryskány velmi jemným křemičitým pískem a dočištěné parou. Odstranění starých nátěrů z fasády objektu muzea v Lomnici nad Popelkou, Husovo náměstí. Velmi pečlivá a šetrná práce naší společnosti byla městem a pracovníky památkové ochrany velmi oceněna. Po provedených testech a schválení šetrných technologických postupů památkářů jsme provedli odstranění jednotlivých starých vrstech nátěrů bez poškození omítek domu. Odstranění starých nátěrů z ocelové konstrukce lávky na Kmochův ostrov v Kolíně. Následně byl aplikován nový nátěrový systém. Lávka z roku 1885 je technickou památkou. Otryskání starého nátěru a koroze z ocelové konstrukce budovy teletníku. Poté jsme aplikovali nátěrový systém s vrchní zdravotně nezávadnou barvou. V areálu technických služeb města Jihlavy jsme provedli otryskání a nový speciální vícevrstvý nátěrový systém (vysoká odolnost na kyselé látky) ocelové konstrukce haly pro skladování posypové soli.
Vyčištění keramického obkladu vily. Kompletní vyčištění chemicky a parou, opavy poškozených pískovcových desek a napuštění pískovce speciálním zpevňovácím nátěrem. Do výšky 3 m byl následně ještě aplikován antigraffiti nátěr. Kompletní vyčištění fasády hotelu Imperial, Na Poříčí 15 - Praha 1 systémem Torbo v kombinaci s čištěním parou. Budova hotelu Imperial byla postavena v letech 1913 – 1914 stavitelem Jaroslavem Benediktem na zakázku významného pražského hoteliéra Jana Koláře. Exteriéry ve stylu Art Deco s kubistickými prvky byly doplněny pozdně secesní mozaikovou výzdobou interiérů podle návrhů prof. Jana Beneše. Kompletní chemické vyčištění a ochrana žulových desek obložení domu v Děčíně. Provedli jsme kompletní vyčištění a leštění původních vstupních dveří hotelu Jalta, Václavské náměstí, Praha. Kompletní vyčištění travertinového obkladu budov, obložení teras, uměleckých děl a podlah areálu. Sídlo a kanceláře bývalého Chemapolu v Kodaňské ulici. Naše společnost provedla čištění Karlova mostu v Praze při jeho opravě. Sjednocení barevného rozdílu mezi novými a starými bloky tryskáním systémem Torbo a čištěním parou. Postup čištění nejprve prošel důkladnými testy na vyřazených kamenech v depozitáři a následně byl zvolen přesný technologický postup a metody čištění. Pro tryskání bylo jako nejvhodnější abrazivo zvolen mletý živec. Vyčištění terrazzo vstupního portálu a opuky soklu vily v Motole. Odstranění starých nánosů, nátěrů a vyčištění povrchu záchytných van. Vyčištění povrchu schodiště. I automyčku je nutné důkladně vyčistit. Špína, zbytky ropných produktů a různých chemických látek při mytí aut vytvoří na keramických dlaždicích vrstvu, kterou bez speciálních čisticích přípravků nelze jinak bez požkození povrchu obkladu vyčistit. Odstranění graffiti, chemické hloubkové čištění, opravy prasklin desek a aplikace sjednocujícího ochranného a antigraffiti nátěru na mramorové desky obložení fasády. Ukázky čištění památníků po celé ČR. Fasádu činžovního domu jsme čistili speciálním čisticím přípravkem ARS a následně jsme keramické pásky obkladu dočistili teplou tlakovou vodou. Rychle, levně, bez porušení glazury obkladu. Renovace fasád - odstranění nepůvodní vrstvy strukturální adjustace chemicky s oplachech tlakovou parou, následné otryskání fasády jemným abrazivem a celoplošné dočištění parou. Před celkovou realizací provedení vzorků různých způsobů, technologií a postupů čištění pro památkový dozor. Fasády objektu do ulice Valentinská, Kaprova a vnitroblok. Generální vyčištění brusné vlakové soupravy kolejí od usazenin, olejů a šmíru vzniklého při broušení kolejí. Hloubkové čištění žulové dlažby hlavního vchodu a následná ochrana kamene speciálním nátěrem. Chrám sv. Mikuláše na Malostranském náměstí je nejslavnější barokní chrám Prahy a patří k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp. Objekt Bruselský pavilon - restaurace EXPO 58 v Letenských sadech. Fasáda tohoto architektonického skvostu byla čištěna speciálním čisticím přípravkem s následným oplachem teplé tlakové vody nebo páry. Hloubkové chemické čištění zkarbonizovaných nánosů a atmosférických usazenin z keramiky obkladu fasády domu v Praze. Fasádu Stavovského divadla na Josefově jsme již od usazeného prachu, pavučin, holubů a špíny myli několikrát. Příjemná práce, děkujeme. Vyčištění 65 let starého keramického obkladu činžovního domu v Podolí. Odstranění ozdobných znaků z betonové fasády objektu v Opavě. Odstranění grafity, vyčištění obkladu fasády z travertinu a aplikace antigraffiti nátěru. Pro fotbalový klub jsme provedli odstranění folii a čištění skel stadionu s vyobrazením Pepi Bicana :-( Vyčištění, doplnění a vyspárování zdiva a kamenů železničního podjezdu u Jihlavy. Ukázka vyčištění vnitřního schodiště domu a dlažby chodeb s následným ochranných nátěrem. Při odstraňování špatně provedeného zateplovacího systému na výškovém panelovém domě jsme odstraňovali zbytky lepidel z panelů fasády před aplikací nového zateplení. Kladno, ul. Unhošťská. Ukázky čištění uměleckých děl, soch, plastik atd. Čištění parou a horkou tlakovou vodou, některé části byly dočištěny chemicky a mechanicky. Kamenný pozdně gotický historický most s ozubem a sochařskou výzdobou přes Ploučnici byl postaven v roce 1567 z pískovcových kvádrů. Čtyřoblouková stavba je dlouhá 84 m, široká 4,8 m. Sochařská výzdoba v podobě soch s reliéfy mučednické smrti - sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava pochází od M.J.Brokofa z roku 1714. Čištění fasády této žižkovské stavby jsme provedli chemickými přípravky ARS s oplachem teplé tlakové vody. Na fasádu byl následně aplikován ochranný impregnační nástřik. Provedli jsme vyčištění střechy z pálených tašek a kamenů obložení zídek, teras a schodiště u Čmani :-)
Na hořický pískovec této fasády jsme aplikovali antigraffiti nátěr v roce 1999! Jednou za dva roky je kámen opláchnutý tlakovou vodou a pískovec stále vypadá jako nový. Antigraffiti nátěr je bezvadně funkční a graffiti jdou stále bez problémů odstraňovat, a že jich tam už za tu dobu bylo :-) Sanace betonových nosných sloupů a stropů objektu. Odstraněny nesoudržné části konstrukcí oklepáním  a otryskání systémem Torbo. Následně se ošetřili obnažené ocelové výztuhy antikorozní ochranou a místa nutná pro opravu byla opatřena adhezním spojovacím můstkem. Na takto ošetřená místa se poté nanášela speciální betonová hmota BASF. Finální vrstvou bylo uzavření konstrukcí vrchním nátěrem barevným na sloupy a průvlaky a transparentním na stropy - BASF. Otryskání ocelové konstrukce a aplikace třívrstvého antikorozního systému. Naše společnost vyhrála výběrové řízení Úřadu vlády na komplexní renovaci historického oplocení areálu. Z kovových částí byly zcela odstraněny staré nátěry a rez a následně jsme provedli aplikaci nového nátěrového systému se zárukou 10 let. Vzhledem ke specifickému režimu objektu bylo zadavetelem vyžadováno dodržování velmi přísných podmínek a postupů. Ukázka odstranění graffiti, nové nátěry a aplikaci antigraffiti nátěrů kabin a dveří výtahů. Čištění žulového a vápencového obkladu, mytí fasády a následná aplikace antigraffiti nátěrů na objekty České národní banky - Na Příkopě a Senovážném nám. (palác Plodinové burzy). Aplikace permanentního antigraffiti nátěru s následným servisem na uměleckou kresbu francouzského lycea v Praze. Naše společnost provedla nátěry fasád podle návrhu francouzsko-izraelského umělce a designera Yaacova Agama. Na fasády jsme aplikovali přes 300 barevných odstínů.  Koncept harmonicky splývajících barev, které vytvářejí světelný efekt. Dům je zapsán v Guinessově knize rekordů jako dům s nejbarevnější fasádou. Pro společnost AGIP jsme provedli celkové nátěry obložení fasád 12 čerpacích stanic po celé ČR (např. Rozvadov, Karlovy Vary, Praha) a čištění podlah od ropných produktů Provedli jsme odstranění nesoudržného barevného nátěru a aplikaci nového nátěrového systému ve třech vrstvách na střechu komunikační věže letiště v Brně Tuřanech. Kompletní odstranění nánosů barvy a rzi otryskáním a následné provedení nátěrů (2x epoxidový základový a 1x polyuretanový krycí nátěr) lodi technického zázemí GolfYacht Prague, Rohanský ostrov Kompletní oprava omítek, fasádní a antigraffiti nátěr domu v historickém centru Prahy, ul. Ostrovní. Vyčištění hliníkových částí a nový nátěr desek obložení fasády v Mostu. Kompletně jsme zrepasovali lávku pro pěší v Radoníně. Celá železná konstrukce byla otryskána a následně natřena třívrstvým nátěrovým systémem. Provedení nové antikorozní úpravy ocelové konstrukce skladové haly společnosti Hanka Mochov, a.s.. Odstranění starých nátěrů a koroze - nejvíce poškozené části rozebrané a odvezené ke kompletnímu otryskání povrchu. U ostatních částí bylo provedeno broušení a následně aplikován 3 vrstvý nátěrový systém. Při rekonstrukci automyčky jsme provedli otryskání ocelových nosníků a stropu. Následně jsme aplikovali třívrsví antikorozní nátěrový systém. Přemlivili nás a tak jsme pomohli při antikorozní úpravě Slávky. Oprava vchodu - odstranění starého nesoudržného nátěru, drobné opravy omítek a aplikace nového nátěrového systému. Vyčištění a impregnace žulové podesty. Antikorozní oprava (otryskání a nátěr) poškozených částí sila v areálu nemocnice. Na této zbraslavské památce jsme provedli opravy omítek, nový barevný nátěr a aplikaci antigraffiti nátěru. Fotografie jsou i z odstranění grafity z antigrafiti nátěru v rámci ročního servisu pro MČ Praha Zbraslav zdarma. Na fasádě jsme provedli komplení umytí a odmaštění, odstranění řas a nový fasádní nátěr. Otryskání starého nátěru a koroze z ocelové konstrukce budovy teletníku. Poté jsme aplikovali nátěrový systém s vrchní zdravotně nezávadnou barvou. V areálu technických služeb města Jihlavy jsme provedli otryskání a nový speciální vícevrstvý nátěrový systém (vysoká odolnost na kyselé látky) ocelové konstrukce haly pro skladování posypové soli.