Zpět na blog

O nás – ARS

Společnost AXIOM REAL spol. s.r.o. - ARS se zaměřuje na čištění povrchů, mytí fasád, tryskání / pískování povrchů, odstraňování graffiti a aplikaci ochranných antigraffiti nátěrů. Práce dodáváme buď kompletně na klíč tj. včetně stavebních oprav, nátěrů a všech dalších souvisejících prací, a nebo jsme schopni dodat pouze požadovanou část.

Za 21 let působení v České republice jsme si vybudovali pozici jednoho z nejlepších specialistů v oboru.  Každý rok se na nás obrátí stovky majitelů, SVJ, družstev a správců nemovitostí, starostů a správců městského a obecního majetku kterým se snažíme vyjít maximálně vstříct při řešení jejich problémů.

Můžeme nabídnout naše zkušenosti získané z největších „antigraffiti“ projektů realizovaných v České republice, např. Městské části Praha 6, Praha 3, Praha 4, Praha 2, Praha 5 a Praha 8  –  čistění fasád, aplikace antigraffiti nátěrů a odstraňování graffiti ze všech domů v jejich majetku a také z fasád soukromých domů přihlášených do jejich antigraffiti  programů, DP hl. m. Prahy Metro – přes 10 let čištění obložení stanic metra, aplikací antigraffiti nátěrů a zabezpečení každodenního servisu odstraňování graffiti (celkem 32 stanic), Technická správa komunikací hl. m. Prahy – pro kterou čistíme povrchy, aplikujeme antigraffiti nátěry a odstraňujeme graffiti z mostů, nábřeží či tunelů (např. mosty Legií, Palackého, Jiráskův, Štefánikův).
Dále jsme čistili nebo se staráme o paláce ministerstev zdravotnictví, školství a zemědělství, fasádu kostela Sv. Mikuláše, žulové dlažby a obložení Národního divadla (Nová scéna), fasádu Schvarzenbeského paláce, Českého rozhlasu, pozdně gotický Městský most přes Ploučnici v Děčíně, několik vinných sklepů v Mikulově a okolí, památník na Vítkově, fasádu hotelu Imperiál v Praze, Státní operu Praha, kompletní otryskání a nátěr oplocení areálu Úradu vlády a čištění (mikro tryskání a pára) Karlova mostu v Praze po provedených opravách, nyní provádíme kompletní čištění Negrelliho viaduktu v Praze. Na podzim 2004 jsme dokončili složitou zakázku na hliníkové fasádě objektu bývalého Chemapolu, nyní 4D Center. Na fasády objektů jsme aplikovali přes 300 barevných odstínů navržených známým francouzským umělcem Yaacovem Agamem (fasáda bude zapsána v Guinnessově knize rekordů).

Mezi naše nejvýznamější práce provedené v zahranničí patří kompletní otryskání a vyčištění 80 let starého 4 km dlouhého tunelu Alter Kaiser Wilhelm u Koblenze v Německu, otryskání  a aplikace nového nátěrového systému na nejznámější slovenký most SNP a právě provádíme čištění celé budovy bratislavské kulturní památky Jurkovičova tepláreň.

Prostřednictvím naší dceřinné společnosti AXIOM REAL SLOVENSKO s.r.o. jsme čistili Bratislavský hrad, palác Slovenské národní rady, s restaurátory se podílíme na čištění katedrály sv. Martina v Bratislavě. V roce 2005 jsme vyhráli velké výběrové řízení na čištění objektů, aplikaci antigraffiti nátěrů a monitoring staveb v majetku města Bratislava (mosty, podchody, objekty).