Zpět na blog

Jak vyčistit fasádu

Každý majitel nemovitosti se dříve či později dostane do bodu, kdy se musí sám sebe zeptat „co mám s tou fasádou dělat?“. A je to opodstatněná otázka. Fasáda každé budovy totiž vyžaduje pravidelnou údržbu a čas od času hloubkové čištění. Jak Vás však možná napadlo, čištění fasády není tak úplně jednoduchý úkol. Odmyslíme-li si rozsah čištěné plochy, použité technologie pro práci ve výškách, musíme vždy dbát zvýšené opatrnosti při volbě vhodných přípravků, prostředků a postupů. Nešetrným a neodborným zásahem bychom totiž mohli fasádu poškodit a tím narušit její vlastnosti a zkrátit životnost.

A jak by tedy takové čištění
fasády mělo správně probíhat?

Prvním krokem vždy musí být jasná specifikace problému – tedy toho, z jakých důvodů se k čištění fasády uchylujete a případně s jakými nečistotami bojujete. Pokud si tím nejste jisti, není nic jednoduššího, než pozvat si odborníka, který situaci zhodnotí a navrhne vhodný postup, odebere vzorky k laboratornímu posouzení a nakonec provede vzorky čištění pro ověření postupů a ukázku výsledného efektu prací. Technici u nás v ARS mají s tímto druhem práce bohaté zkušenosti a jsou schopni i na místě erudovaně zodpovědět veškeré vaše dotazy.

V okamžiku, kdy je jasně popsaný problém, můžeme přistoupit k samotnému procesu čištění fasády. Jeho postup a zejména využité přípravky se liší podle míry znečištění, ale také podle toho, jestli se jedná o znečištění organického či anorganického původu. V případě, že se na fasádě vašeho domu rozmnožují plísně či mechy je zapotřebí využít jiných čisticích a ochranných prostředků, než v případě znečištění smogem a prachem.

Ve většině případů má však čištění stejný základ. Využití vysokozdvižných plošin, při špatném přístupu provedení horolezeckou technikou, aplikace vhodných čisticích prostředků a parní tlakový oplach. V závislosti na konkrétním typu povrchu fasády by pro co nejdelší zachování jejich vlastnotí a vzhledu by se čištění fasády mělo provádět každých 8-12 let. Každá budova je však unikátní a podléhá četným vnějším vlivům. Proto se vhodná frekvence může snižovat i zvyšovat. S jejím stanovením Vám rádi pomohou technici ARS.