Zpět na blog

4D Center – Yaacov Agam

Naše společnost provedla nátěry všech fasád areálu podle návrhu francouzsko-izraelského umělce Yaacova Agama. Koncept harmonicky splývajících barev, které vytvářejí světelný efekt, kdy budova na severní straně evokuje teplými barvami pocit a energii léta. Budova na zimní straně zachycuje pocit zimy plynulým přechodem chladným modrých odstínů. Hlavní velká budova představuje krásu a magii jara a jeho skrytou energii. Vršek budovy – „koruna“ – zpodobňuje ve výrazu kinetického umění měnící se formy a krásu a magii stálých změn v životě. 
Na fasádu jsme aplikovali přes 300 barevných odstínů.  Dům je zapsán v Guinessově knize rekordů jako dům s nejbarevnější fasádou. Přípravné a natěračské práce trvaly 2 roky. 
Budovu 4D CENTER PRAGUE její tvůrce označuje jako vizuální instrumentaci. Vztah mezi hudební stupnicí barev a její fyzickou formou vytváří rozměr hudby pro oči. Plynulý a nenásilný přechod barev způsobuje, že každý bod, na který se pozorovatel zaměří, vede k pohybu. Oko diváka nikdy nevstřebá všechny vizuální interakce - je zde neviditelná nová dimenze. 
Největší duha na světě, jak je budova 4D CENTER často označována, by měla být podle slov jejího tvůrce připomínkou zaslíbení mezi Tvůrcem vesmíru, jednoty mezi člověkem a Bohem. 

Yaacov Agam – umělec čtvrté dimenze

Yaacov Agam je považován za otce kinetického umění. Zavedl do umění čtvrtý prostor, tedy čas spojený s pohybem. Agam, který se považuje za výtvarníka, a nikoliv designéra, je autorem řady originálních děl. V roce 1972 vytvořil pro Elysejský palác vybavení salónu. Kromě toho vytvořil množství prostorových objektů, např. "Sto bran" v zahradě rezidence izraelského prezidenta v Jeruzalémě či "Křídla srdce" na letišti J. F. Kennedyho v New Yorku. V pařížské čtvrti La Défense navrhl monumentální hudební fontánu. Řada Agamových děl je k vidění po celém světě, např. ve Spojených státech, Japonsku, Izraeli či Mexiku.

Za svůj novátorský příspěvek k vizuálnímu vyjádření obdržel od UNESCO v roce 1996 medaili Jana Amose Komenského. Na návrhu fasády pracoval ve svém pařížském ateliéru od začátku roku 2003 a použil více než 300 různých barevných odstínů. Ty byly vyrobeny ve Finsku, schváleny v Paříži a namíchány v Praze. Konceptu harmonicky splývajících barev, které vytvářejí světelný efekt a vyzařují energii z celé budovy, věnoval několik měsíců.

Ke své práci Yaacov Agam řekl: „Když jsem poprvé budovu viděl, cítil jsem z ní chlad a nepřátelství. Bylo to, jako by z ní promlouvala všechna ta léta útisku, která vaše země prožila. Kdyby mi byla nabídnuta práce na rekonstrukci takové budovy kdekoliv na světě, tak bych ji nikdy nepřijal. Protože však k Praze chovám zvláštní cit, tuto práci jsem vzal. Při práci jsem používal jen barev. Nemohl jsem užít žádné tvary. Pražský projekt je dle mě nejhezčí a zároveň nejdůležitější v mém životě. Toto dílo, to je moje vyjádření sympatie a modlitba za šťastnější život lidí v České republice“.